• Del på facebook Del på twitter


    Einar Opsahl

    Einar Opsahl (1975-2011) er skaperen av spillet MACHT. Han brukte mye av sin tid på å forstå hva det vil si å være et menneske, eksistensielt og i samfunn. Maktens former, påvirkning og følger – individuelt, institusjonelt og ideologisk – sto sentralt i hans orientering. Einar var skeptisk til enhver lukket maktutøvelse, uavhengig av om maktformen presenterte seg som diktatorisk eller demokratisk. Først og fremst så han maktens former og utøvelse i dagens verden som grunnleggende uærlig, der det styrende prinsippet synes å være manipulering av massene for å beholde makten, eller: makt for maktens skyld. Derfor er reell kunnskap maktens verste fiende. Selv om Einar var uenig i mange av prinsippene bak det moderne samfunnet og dets strukturer, hadde han tro på mennesket. Det må bare settes fri – gjennom kunnskap og tillit.

    Kunnskap er makt, sa Francis Bacon. For Einar var MACHT mer enn et spill. MACHT var den første byggesteinen i et større tenkt prosjekt, der kunnskap og individuell deltakelse var avgjørende. Einar ønsket at mennesket skulle frigjøres fra maktens manipulering, og MACHT skulle slik bidra til en utveksling av reell kunnskap om hvordan verden henger sammen. Målet var, over tid, å kunne skape en bevegelse med kraft nok til å endre samfunnet, fredelig og innenfra: Fra det urettferdige og repressive system til et samfunn der innflytelsen ligger hos enkeltindividet – et reelt folkestyre. Einars store drøm og prosjekt var å endre samfunnet til det bedre. Han levde og åndet for det. Spillet MACHT var begynnelsen på dette prosjektet.

    Einar døde brått den 18. juni 2011, bare få måneder etter at MACHT var ferdigutviklet og mens det ennå var i produksjon. Han fikk derfor aldri oppleve å se det ferdige produktet.